تبلیغات
تحصیل در هندوستان - تحصیل در حیدرآباد - لیست رشته های دوره کارشناسی تحصیل در هندوستان ............ دوره جدید زبان ............شهریه های سال جدید دانشگاه عثمانیه......... ............شهریه های سال جدید دانشگاه صنعتی جواهر......... ............فوق لیسانس پیوسته ......... ............مدرسه ایرانیان......... ............تخفیف بلیط هواپیما............

علاقمندان به ادامه تحصیل در هندوستان در مقطع کارشناسی:
شهر حیدرآباد با داشتن دانشگاهها و کالجهای فراوانی هر ساله میزبان زیادی از دانشجویان خارجی می باشد اما از آنجاییکه همه این دانشگاهها و یا کالجها مورد تایید وزارت علوم ایران نمی باشند. لذا دو دانشگاه معروف و 100% مورد تایید ایران یعنی دانشگاه صنعتی جواهر لعل نهرو و دانشگاه عثمانیه را به شما معرفی می نمایم
اگر مایل به ادامه تحصیل در یکی از رشته های زیر می باشید به این آدرس ایمیل بزنید

to.india@yahoo.com

85 44 43 85 99 91 00

رشته طول دوره  دانشگاه
مهندسی عمران 4 دانشگاه تکنولوژی جواهر
مهندسی کامپیوتر 4 دانشگاه تکنولوژی جواهر
مهندسی الکترونیک  4 دانشگاه تکنولوژی جواهر
مهندسی الکترونیک مخابرات  4 دانشگاه تکنولوژی جواهر
مهندسی مکانیک  4 دانشگاه تکنولوژی جواهر
مهندسی  متالوژی  4 دانشگاه تکنولوژی جواهر
عکاسی 3 دانشگاه عثمانیا
هنرهای کاربردی  5 دانشگاه عثمانیا
نقاشی 5 دانشگاه عثمانیا
عربی 3 دانشگاه عثمانیا
فارسی 3 دانشگاه عثمانیا
فرانسوی 3 دانشگاه عثمانیا
سانسکریت 3 دانشگاه عثمانیا
هندی 3 دانشگاه عثمانیا
انگلیسی 3 دانشگاه عثمانیا
مددکاری اجتماعی  3 دانشگاه عثمانیا
تجارت 3 دانشگاه عثمانیا
مهندسی شیمی 4 دانشگاه عثمانیا
مهندسی پارچه 4 دانشگاه عثمانیا
مهندسی غذایی  4 دانشگاه عثمانیا
مهندسی بیوتکنولوژی 4 دانشگاه عثمانیا
مهندسی کامپیوتر 4 دانشگاه عثمانیا
مهندسی الکترونیک 4 دانشگاه عثمانیا
مهندسی مخابرات 4 دانشگاه عثمانیا
مهندسی مکانیک 4 دانشگاه عثمانیا
مهندسی تولید 4 دانشگاه عثمانیا
مهندسی عمران  4 دانشگاه عثمانیا
مهندسی پزشکی  4 دانشگاه عثمانیا
داروسازی 4 دانشگاه عثمانیا
حقوق 3 دانشگاه عثمانیا
علوم کامپیوتر 3 دانشگاه عثمانیا
بازاریابی 3 دانشگاه عثمانیا
اقتصاد 3 دانشگاه عثمانیا
علوم سیاسی 3 دانشگاه عثمانیا
مدیریت عمومی 3 دانشگاه عثمانیا
روانشناسی 3 دانشگاه عثمانیا
ریاضیات 3 دانشگاه عثمانیا
ریاضیات کاربردی  3 دانشگاه عثمانیا
جغرافیا 3 دانشگاه عثمانیا
تجارت 3 دانشگاه عثمانیا
آمار 3 دانشگاه عثمانیا
تاریخ 3 دانشگاه عثمانیا
علوم اسلامی 3 دانشگاه عثمانیا
فلسفه 3 دانشگاه عثمانیا
زبانشناسی 3 دانشگاه عثمانیا
اقتصاد تجارت 3 دانشگاه عثمانیا
مطالعات توسعه 3 دانشگاه عثمانیا
فیزیک 3 دانشگاه عثمانیا
شیمی 3 دانشگاه عثمانیا
زمین شناسی 3 دانشگاه عثمانیا
گیاهشناسی 3 دانشگاه عثمانیا
علوم حیوانی 3 دانشگاه عثمانیا
میکروبیولوژی 3 دانشگاه عثمانیا
ژنتیک 3 دانشگاه عثمانیا
جنگلداری 3 دانشگاه عثمانیا
تغذیه 3 دانشگاه عثمانیا
شیمی صنعتی 3 دانشگاه عثمانیا
علوم کامپیوتر 3 دانشگاه عثمانیا
الکترونیک 3 دانشگاه عثمانیا
بیوتکنولوژی 3 دانشگاه عثمانیا
تکنولوژی شیمی 3 دانشگاه عثمانیا
علوم کشاورزی و توسعه روستایی 3 دانشگاه عثمانیا
علوم کامپیوتر و مهندسی 3 دانشگاه عثمانیا
تکنولوژی الکترونیک و کامپیوتر  3 دانشگاه عثمانیا
مهندسی نگهداری 3 دانشگاه عثمانیا

 

- - - - - - flerror - 1 - message Unable to parse XML-RPC request.