امروزه در تمام دنیا، هند با نام دانشگاهها و صنعت آن معروف می باشد. هند بطور غیر قابل باوری در این زمینه سرمایه گذاری فوق العاده ای نموده است. سخت قابل باور است که دانشگاهی مانند JNTU فقط در ایالت آندراپرداش دارای 270 کالج می باشد حالا تصور تعداد کل دانشگاههای هند با کالج های مربوط به آن واقع کار دشواری است. علاوه بر کمیت این دانشگاهها بحث کیفیت آنها نیز از دید سیاستمداران و مسئولان این کشور پنهان نمانده است چه از نظر فیزیکی و چه از نظر سطح آموزش.

به جرات می توان گفت که دانشگاه حیدرآباد به تنهایی از نظر فیزیکی با چندین دانشگاه از دانشگاههای تهران برابری می کند. این دانشگاه واقعا دارای محیطی بسیار بزرگ و زیبا می باشد. هر کس بدون اطلاع قبلی وارد شود آن را مانند باغی بزرگ و زیبا و سرسبز خواهد دید. علاوه بر محیط کاملا طبیعی و سبز آن ساختمانهای بسیار مدرن وشیک بسیار چشمنواز هستند.

به نظر من سطح آموزشی را باید در نتیجه جستجو کرد و آمار رسمی نزدیک به 40 درصد سهم آی تی در صادرات کشور بزرگی همانند هند خود گویای مطلب است. دستاوردهای بزرگ این کشور در همه زمینه بسیار مشهود است.

در این نوشته فقط نام و لینک 50 دانشگاه برتر آورده شده است...

لیست 50 دانشگاه معروف هندوستان به ترتیب حروف الفبا

آدرس وب سایت های همه دانشگاهها لینک شده اند که به یک کلیک روی نام آنها قابل دستیابی هستند.

Amity University

Amrita University

Anna University

Annamalai University

Banaras Hindu University

Birla Institute of Technology & Science Pilani

Cochin University of Science & Technology

Indian Institute of Information Technology Allahabad 

Indian Institute of Information Technology   

Indian Institute of Management Ahmedabad

Indian Institute of Management Bangalore

Indian Institute of Management Calcutta

Indian Institute of Management Kozhikode

Indian Institute of Management Lucknow

Indian Institute of Science Bangalore

Indian Institute of Technology Bombay

Indian Institute of Technology Delhi *

Indian Institute of Technology Guwahati

Indian Institute of Technology Kanpur

Indian Institute of Technology Kharagpur *

Indian Institute of Technology Madras

Indian Institute of Technology, Roorkee

Indian Statistical Institute Bangalore

Indian Statistical Institute Delhi

Indian Statistical Institute Kolkata

Indira Gandhi Institute of Development and Research

Indira Gandhi National Open University

International Institute of Information Technology

International Institute of Information Technology Hyderabad

Jamia Millia Islamia

Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research

Jawaharlal Nehru Technological University

Jawaharlal Nehru University

Maharshi Dayanand University Rohtak

Manipal Academy of Higher Education

National Informatics Centre Karnataka

National Institute of Technology Calicut

National Institute of Technology Rourkela

National Institute of Technology Tiruchirappalli

Osmania University Hyderabad

Panjab University *

Tata Institute of Fundamental Research

University of Delhi

University of Hyderabad

University of Kerala

University of Madras

University of Mumbai

University of Pune

Visveswaraiah Technological University

Xavier Institute of Management Bhubaneswar

  نظرات()