"دانشکده مهندسی دانشگاه جواهر به عنوان  برترین دانشکده مهندسی هند در سال جاری شناخته شد."

رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی دانشگاه جواهر ارائه می شود.

گرایش: مهندسی سازه
طول دوره : دو سال، سال اول بصورت کلاس محور و سال بعد پژوهش محور (کلاسی برگزار نمی شود)
شهریه: سالیانه 4500 دلار
محل دانشکده: کمپ اصلی دانشگاه جواهر


برای دیدن سیلابس ادامه مطلب را کلیک کنید.

سیلابس رشته مهندسی عمران - کارشناسی ارشد

Semester1

Computer Oriented Numerical Methods

Theory of Elasticity and Plasticity

Theory and Analysis of Plates

Advanced Reinforced concrete Design

Advanced Concrete Laboratory

Elective-1

Elective-2


Semester2

Finite Element Methods

Structural Dynamics

Analysis and Design of Shells and Folded Plates

Advanced Steel Design

Elective-3

Elective-4

Cad Laboratory

Seminar

 

Semester3

Seminar

Comprehensive Viva Voce

Project – Part 1

 

Semester4

Project – Part 2 and Dissertation

  نظرات()