دو غول بی رقیب شبکه در دنیا هر ساله با برگزاری دوره ها و  آزمون هایی راههای کسب موفقیت و ‍پیشرفت را برای علاقمندان هموارتر می نمایند.

اگر شما هم از طرفداران کامپیوتر و شبکه باشید حتما با شرکتهایی مانند مایکروسافت و سیسکو آشنایی دارید و شاید هم در حسرت گواهینامه های این شرکتها باشید.

این دوره ها در کشور ما هم برگزار میشوند . برای مثال در اصفهان شرکت باربد همه زیر گروههای این دوره ها را با ۳۵ عنوان تشکیل می دهد. قیمتها برای هر دوره متفاوت می باشد که از ۹۸ هزار تومان شروع و تا ۲۴۰ هزار تومان ادامه دارد.

قابل توجه اینکه همه کسانی که در این دوره ها شرکت می کنند به امید گذراندن امتحان بین المللی آن می باشند . چون قبول شدن در این قبیل امتحانات بمنزله خبره بودن در امورات شبکه محسوب می شود. در همه جای دنیا قابل ارزشیابی هستند و یک امتیاز ویژه برای استخدام شدن می باشد.

اما متاسفانه به دلایلی کشور ما از برگزاری این آزمون ها محروم می باشد و صد بار تاسف بیشتر اگر هموطنی بخواهد آزمون بدهد می بایست به یکی از کشور های خارجی از جمله امارت (دبی) سفر کند و با هزینه ای حداقل یک میلیون تومان آزمون بدهد

در مقایسه بسیار جالب توجه است که در شهرهای هند مانند حیدرآباد تبلیغات فراوانی از طرف .موسسه های برگزار کننده این آزمون ها دیده می شود. با قیمتی بسیار بسیار پایین !!!!!

برای دوره ها هم قیمتها بسیار مناسب می باشند. یادآوری می کنم که منظور از دوره شرکت در کلاس و نهایتا گرفتن گواهی نامه آن موسسه  و منظور از آزمون شرکت در آزمون بین المللی .

شرکتهای مایکروسافت و سیسکو می باشد.

Course

Company

Subject

Duration

Price

MCITP-2008

Microsoft

Practicals on real time enviroment, detail curriculum with all 5 papers

120 hrs.

قیمت هر ۵ دوره که مجموعا ۴۵۶ ساعت کلاس و آزمایشگاه داره:

5500 Rupees

(تقریبا ۱۱۰ هزارتومان)

CCNA

CISCO

Cisco Routers with BSNL/TELCO MUX & Live Channelised E1

60 hrs.

RHCE Linux / Unix

Practicals on SUN Servers + Live web Administration + Integration of Windows and Linux/Unix (Samba Server)

120 hrs.

Exchange Server

28 hrs.

PC Hardware and Networking

Description details of computer hardware and Network hardware

28 hrs.

CCNP

CISCO

CISCO Certified Network Professional

120 hrs.

4950 Rupees

۱۰۰ هزارتومان

CCIE

CISCO

CISCO Certified Internetwork Expert

120 hrs.

7500 Rupees

تقریبا ۱۶۰ هزارتومان

Ethical Hacking and Countermeasures Expert (EHCE)

CISCO

Checkpoint, CISCO PIX, Netasq, Firewalls included

240 hrs.

9500 Rupees

تقریبا ۲۰۰ هزارتومان

Intrusion Prevention Systemٍُٔ

NETASQ

28 hrs.

2500 Rupees

تقریبا ۵۵هزارتومان

Content Security Course

28 hrs.

2500 Rupees

تقریبا ۵۵هزارتومان

  نظرات()