جدول شهریه دانشگاه عثمانیه برای سال تحصیلی جدید 2011-2010

قابل توجه اینکه دانشگاه شهریه را به واحد روپیه دریافت می کند ولی قیمتها برای درک راحتر به تومان نوشته شده اند.
نرخ روپیه بین 21 تا 22 تومان متغییر است که در اینجا حد وسط یعنی 21.5 در نظر گرفته شد.

چنانچه سئوالی دارید به آدس to.india@yahoo.com ایمیل بزنید و یا با شماره تلفن 85 44 43 85 99 91 00 تماس بگیرید

برای دیدن جدول شهریه ها روی ادامه مطلب کلیک کنید

دوره رشته هزینه تقریبی به تومان
کارشناسی گروه انسانی                        322,500
کارشناسی بازاریابی،ارتباطات                     1,075,000
کارشناسی بازرگانی                        403,125
کارشناسی علوم پایه                        483,750
کارشناسی علوم پایه در گرایشهای، کامپیوتر و  بازرگانی با گرایش غیر از عمومی                        645,000
کارشناسی امور اجتماعی                        430,000
کارشناسی کاربرد کامپیوتر                     1,290,000
کارشناسی  هنرهای زیبا                        537,500
کارشناسی  تربیت بدنی و   کتابداری                     1,612,500
کارشناسی  روزنامه نگاری                     1,612,500
کارشناسی  حقوق                     1,612,500
کارشناسی  کلیه دوره های مهندسی                     3,225,000
کارشناسی  داروسازی                     3,225,000
کارشناسی ارشد علوم انسانی                     1,075,000
کارشناسی ارشد علوم پایه(ریاضی،فیزیک،شیمی، گیاهشناسی،جانورشناسی( کارشناسی ارشد بازرگانی، ارشد بازرگانی با گرایش سیستمهای اطلاعاتی                     1,612,500
کارشناسی ارشد کامپیوتر،میکروبیولوژی،بیوشمی،بیوتکنولوژی،محیط ریست،تغذیه،زمین شناسی،جعرافیا،ژئوفیزیک، ژئوانفورماتیک،ژیوفیزیک محاسباتی                     2,150,000
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ، کامپیوتر با گرایش سیستمهای اطلاعاتی،بازرگانی با گرایش سیستمهای اطلاعاتی                     2,150,000
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد تربیت بدنی، تربیت معلم،کتابداری                     2,150,000
کارشناسی ارشد MBA با گرایش عمومی و مدیریت تکنولوژی                     2,150,000
کارشناسی ارشد MBA با گرایش سرمایه گذاری عمومی                     3,225,000
کارشناسی ارشد MBA با گرایش مدیریت بیمارستانی                     5,375,000
کارشناسی ارشد  روزنامه نگاری                     2,150,000
کارشناسی ارشد حقوق                     2,150,000
کارشناسی ارشد کاربرد کامپیوتر                     2,150,000
کارشناسی ارشد کلیه رشته های مهندسی                     5,375,000
کارشناسی ارشد  داروسازی                     5,375,000
دکترا  داروسازی                     4,085,000
پیش دکترا  در کلیه رشته ها                     2,150,000
دکترا علوم انسانی، علوم اجتماعی،تربیت معلم،تربیت بدنی                     2,687,500
دکترا  علوم پایه ، یازرگانی،حقوق، مدیریت                     3,225,000
دکترا مهندسی ، انفورماتیک و تکنولوژی                     5,375,000

  نظرات()