این پست می تونه یه خبر خوش برای متاهلین عزیزی باشد كه تصمیم دارند بچه های خود را نیز به حیدرآباد بیاورند خوشبختانه حیدرآباد یكی از چند شهری است كه ایران در آن دفتر كنسولگری داره.

 در دفتر كنسولگری حیدرآباد مدرسه ایرانیان هستش. این مدرسه در همه پایه های مقاطع ابتدایی و راهنمای دانش آموز ثبت نام می كند.

زیر نظر اداره آموزش و پرورش ایران كار می كند و معلمین آن نیز اعزامی از سوی سازمان آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران می باشند.

دانش آموزان عزیزی كه در امتحانات پایانی دوره های موفق به گذراندان شوند از سوی سازمان گواهیانامه پایان نامه معبر مانند مدرسه های ایران دریافت می نمایند.

برای متقاضیان دوره های دبیرستان و پیش دانشگاهی كمی متقاوت است بدینصورت كه این عزیزان باید به صورت داوطلب آزاد شركت كنند یعنی فقط در پایان سال در آزمون های شركت كنند و در صورت موفقیت گواهینامه  پایان دوره دریافت نمایند  همانند مدرسه شبانه در ایران.

دانش آموزان پیش دانشگاهی كه یك یا چند درس را هنوز پاس نكرده اند و به خاطر خدمت سربازی به اینجا آمده اند نیز می توانند دروس خود را در این مدرسه امتحان دهند و بعد از موفقیت گواهینامه پایانی را اخذ نمایند.

با آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان ایرانی

  نظرات()