قابل توجه متقاضیان دوره دکتری دانشگاه صنعتی جواهر:

هر چند که دوره دکتری در این دانشگاه بصورت کاملا پژوهشی می باشد و هیچ کلاس درسی برگزار نخواهد شد ولی شرکت در آزمون دو درس برای همه دانشجویان دکتری الزامی است.
این دروس را دانشجو باید هنگام اخذ پذیرش نهایی با کمک استاد انتخاب کرده و حداقل 6 ماه بعد در آزمون شرکت نماید.
این آزمون ها هر 6 ماه یکبار برگزار می شود و دانشجو مختار است تا قبل از دفاع نهایی این دو درس را پاس نماید.
برای هر رشته 2 جدول دروس وجود دارد و از هر جدول فقط و فقط یک درس باید انتخاب شود. یعنی ممکن نیست که دانشجو هر دو درس خود را از یک جدول انتخاب نماید.
کلاسی برای این دو درس برگزار نخواهد شد و دانشجو موظف است کتابهای مربوطه را پیدا کرده و خود را برای آزمون نهایی آماده نماید.
آزمون بصورت externalاست و 100 نمره دارد (امتحان میان ترم وجود ندارد)

 

 چنانچه در مو رد سایر قواعد دکتری سئوالی دارید به  toindia.mail@gmail.com میل بفرستید

و یا با شماره 85 44 43 85 99 91 00 تماس بگیرید.

  نظرات()