ساءَ عَیشَ رَغَمَ داءِ و الاعداءِ کانسِر فوقَ القِمه السماء.

با وجود دردها و دشمنانی که دارم همچون عقابی بر بلندای آسمان زندگی خواهم کرد.

  نظرات()