عوارض خروجی هر مسافر در سفرهای خارجی از 25 هزار تومان به 50 هزار تومان افزایش یافته است.

مدیرکل فرودگاه‌ بین المللی امام خمینی (ره) از افزایش میزان عوارض خروجی مسافران پروازهای خارجی به 50 هزار تومان خبرداد.

رضا قدیمی اظهار کرد:‌ عوارض خروجی هر مسافر در سفرهای خارجی از 25 هزار تومان به 50 هزار تومان افزایش یافته است.

وی افزود: البته عوارض خروجی سفرهای زیارتی (عراق و سوریه) 25هزار تومان است.

قدیمی با اشاره به این‌که در سال گذشته روزانه بین 50 تا 60 پرواز در این فرودگاه انجام می‌شد، گفت: در حال حاضر روزانه حدود 100 پرواز در این فرودگاه انجام می‌شود و ایستایی مسافران از بین رفته است.

مدیرکل فرودگاه‌ بین المللی امام خمینی (ره) اظهار کرد: چند شرکت هواپیمایی از کشورهای مالزی و سوریه و برخی از کشورهای آسیای میانه درخواست انجام پروازهای برنامه‌ای به این فرودگاه را دارند که ظرفیت و آمادگی پاسخگویی آن وجود دارد.

وی افزود: این شرکت‌ها درخواست انجام 60 و 180 پرواز به ایران در نیمه اول امسال را دارند که در این درخواست ها در حال مذاکره و تنظیم قرارداد است.

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه‌های کشور درباره عدم صدور مجوز پرواز به این شرکت‌ها از سوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: برخی از این شرکت‌ها مجوز پرواز گرفته‌اند و به زودی پروازهایشان برقرار می‌شود

  نظرات()