دوستان عزیزی که قصد آمدن به حیدرآباد را دارند به نکات مهم زیر توجه کنند:

  • حتما اصل فارسی مدارکتون را به همراه خود داشته باشید
  • وقتی ویزاتون را از سفارت گرفتید دقت کنید که مهر زیر را توی ویزاتون نزده باشن:
NOT EXTENDABLE
چون اگه این مهر را توی ویزاتون بزنن اینجا نمی تونین تمدید کنید و به دردسر می افتین
  • هنگام خروج از فرودگاه حتما باید مهر ورود به هند را توی ویزاتون بزنن.
  • حتی المقدور پولهاتون را به روپیه چنج نکنین.
امیدوارم لحظات شادی را در حیدرآباد تجریبه کنید

  نظرات()