صنعت نرم افزار هندوستان از 150 میلیون دلار در سال 1991-1992 به 5.7 میلیارد دلار در سال 1999-2000 افزایش یافته است که در مقایسه با رشد سایر صنایع هند از پیشرفت چشمگیر تری برخوردار می باشد.

نرخ رشد سالیانه صادرات نرم افزار هندوستان از سال 1991 تا کنون در حدود 50% بوده است.

براساس طرحی که توسط مجمع ملی شرکتها خدماتی و نرم افزاری (NASSCOM) در سال 2000-2001، صادرات نرم افزار هند در حدود 6.3 میلیارد دلار بوده است و همچنین در همین مدت فروش داخلی رقمی معادل 2.5 میلیارد برآورد شده است.

آمار فروش صنعت نرم افزار هند در سالهای 1995تا 2000

(قیمت ها بر اساس میلیارد دلار می باشند)

 سال  96-95 97-96 98-97 99-98  2000-99  01-2000
 فروش داخلی  490  670  920  1250  1700  2450
 صادرات  734  1085  1750  2650  4000  6300
 کل  1224  1755  2670  3900  5700  8750

منبع:گزارش سازمان NASSCOM

در حال حاضر، هند تقریباً به 95 کشور جهان صادرات نرم افزار و خدمات مربوطه را دارد. که از میان این کشورها، آمریکا و کانادا حدود 61 درصد از این صادرات را به خود اختصاص داده اند. در سال 1999 – 2000، قریب به 500 شرکت ¾ از نرم افزارهای مورد نظر خود را از هند وارد نموده اند.

برآورد سازمان NASSCOM طی سالهای 1999 و 2000 نشان دهنده یک دگرگونی در نوع سرویسهای ارائه شده توسط هند می باشد. در سالهای 91 تا 92 سرویسهای ارائه شده در خارج از کشور در حدود 5 درصد و خدمات در محل کار در حدود 95 درصد بوده است، در صورتیکه، در سالهای 99 تا 2000 خدمات ارائه شده در خارج از کشور چیزی حدود 40 درصد برآورد شده است.

با توجه به گزارش سازمان NASSCOM، برآورد درآمد سالیانه صنعت IT هند در سال 2008 در حدود 87 میلیارد دلار و این برآورد در زمینه های خدمات IT، فرآورده های نرم افزاری، آموزش خدمات IT و تجارت الکترونیک می باشد. نکته قابل توجه بازار داخلی  این موارد در خود شبه قاره می باشد که در کنار صادرات از بازار بسیار خوبی برخوردار بوده است.

سایر موراد قابل ملاحظه در این گزارش:

·         نرم افزار و خدمات مربوطه حدود 7.5 درصد از اقتصاد این کشور را در برخواهد گرفت.

·         صادرات IT حدود 35 درصد از صادارات هند را در برخواهند داشت.

·         در سال 2008 در حدود 2.2 میلیون شغل در زمینه IT ایجاد خواهد شد.

·         صنعت IT در حدود 4 تا 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی را برای هند جذب خواهد کرد.

·         بازار IT   هند به بیشتر از 225 میلیارد دلار خواهد رسید.

 

پیش بینی درآمدهای بودجه ای سال 2008

(قیمتها به میلیون دلار می باشند)

   بین المللی  داخلی  جمع  آمار سال 98
 خدمات IT  30  8.5  38.5  2.1
 محصولات نرم افزاری  10  9.5  19.5  0.6
 آموزش خدمات IT  17  2  19 0.4 
 تجارت الکترونیک  5  5  10  0.2
 جمع  62  25  87  3.3

 

پیشرفتهای IT  و مشوقهای دولتی

با تشکیل یک وزارتخانه جدید با نام وزارت IT، دولت هند قدم بسیار اساسی برای ترقی صنعت IT و همچنین استفاده شایسته از پتانسیل های موجود در این زمینه برداشته است. محدودیتها بصورت جامع مشخص شده و قدم های لازم برای از بین بردن آنها برداشته شده است. همچنین سیاستهای جالبی برای ایجاد تشویق ها و دلگرمی های ضروری اتخاذ شده است.

برای مثال، ریسک سرمایه گذاری یکی از موارد اصلی سرمایه گذاری صنعت نرم افزاری بشمار رفته است. از اینرو، اکثریت واحد های نرم افزاری در هند بخشهای تجاری کوچک و متوسط می باشند. بمنظور تعدیل این وضعیت در ترقی صنعت IT هند، دولت هند یک "گروه کاری ویژه ملی" در توسعه IT و نرم افزار بکار گرفته است که وظیفه مهم این کارگروه سنجش وتقویت این صنعت می باشد. این کارگروه در یک گزارش جامعی نقاط ضعف و هم چنین راههای بهبود شرایط و رسید به شرایط آرمانی را در این زمینه مورد بررسی قرارداده و پیشنهاد های خیره کننده به دولت ارائه داده که در دست بررسی می باشد.

اصول ریسک سرمایه گذاری برای بالا بردن و بهبود بخشیدن نیز مورد بررسی و تحلیل واقع شده اند. دولت هند نیز با اتخاذ سیاستهای مفید و موثر در زمینه مالیت براین صنعت مشوقهای کارآمدی را اعلام نموده است.  اخیراٌ، یک کمیته IT توسط وزارتخانه IT بنا شده است، دولت هند، با همکاری تنگاتنگ با متخصصین و اساتید برجسته آمریکایی بدنبال افزایش دانش متخصصان خود در این زمینه از طریق آنان و همچنین فعالانه در پی گسترش سرمایه گذاری آمریکاییها در بخش IT در کشور مطبوع می باشد. این کمیته بطور مستقیم زیر نظر وزیر IT فعالیت می کنند که بصورت وسیعی از متخصصان و اساتید هندی و آمریکایی استفاده می نماید.

این گروه وظیفه دارد که:

·         بررسی توسعه IT جهانی و تصحیح سیاستهای IT هند بر اساس نیازمندیهای جهانی.

·         توسعه منابع انسانی در ترقی این صنعت با هدف فراهم نمودن آموزش براساس کیفیت.

·         توسعه R&D در این بخش بوسیله شناسایی قلمروهای دارای نیروی پتانسیل و طراحی نقشه اولیه.

منبع با ارزش هند در دانش اقتصاد امروزه دسترسی آسان به نیروی کار تکنیکی می باشد. هند دومین کشور بزرگ (بعد از آمریکا) می باشد که زبان انگلیسی را به عنوان زبان رسمی خود معرفی کرده است.

برآورد شده است که هند در حدود 4 میلیون نفر نیروی کار تکنیکی می باشد همچنین این کشور دارای 1832 موسسه آموزش و دانشکده صنعتی می باشد که این موسسات در حال آموزش به 67785 نفر متخصص در زمینه نرم افزار کامپیوتر می باشند. این کشور بصورت چشمگیری درحال افزایش و بهبود کیفیت این آموزش ها می باشد.

  نظرات()